INFO & CONTACT

Laat je inspireren

Disclaimer

Alle producten of diensten waar ik over schrijf heb ik zelf gebruikt en ik zal hier altijd eerlijk over schrijven. Ik ben geen expert op de gebieden waar ik over schrijf en alles is gebaseerd op mijn eigen ervaring.

All products or services I write about I’ve used myself and I will always write a honest review. I am not an expert on the topics I write about. Everything is based on my own experience.

Contact

Voor vragen of samenwerkingen zie ik je mailtje graag tegemoet op info@marissahuizing.nl

For questions or partnerships please reach out to me on info@marissahuizing.nl

Privacyverklaring

Diensten die ik gebruik om mijn website (beter) te maken

WordPress – CMS, verwerking van de gegevens die je op mijn site invult (zoals naam+e-mailadres+IP-adres wanneer je op een van mijn posts reageert). Deze gegevens kan alleen ik inzien en zullen nooit met derden worden gedeeld. Ook zullen deze niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan jouw reactie goedkeuren/afkeuren.
Brinkman IT – Hosting van mijn website + zakelijke e-mail. Stuur je mij een mailtje? Dan zal ik deze uiterlijk bewaren tot je vraag is beantwoord of onze samenwerking is afgelopen.
Google Analytics – Hiermee analyseer ik het gedrag van de bezoekers van mijn website om deze daarmee te kunnen verbeteren en nog beter aan kan laten sluiten op jou :-). Ik heb hiervoor een verwerkingsovereenkomst met Google getekend. Ik heb de IP-adressen van mijn bezoekers geanonimiseerd, dus deze zijn niet in te zien. De gegevens die ik bekijk kunnen nooit naar jou herleid worden. Ook heb ik ook alle mogelijkheden om gegevens met andere Google-diensten te delen uit staan in de instellingen van Google Analytics. Al deze gegevens worden 14 maanden bewaard en daarna verwijderd.

Products I use to make my website (better)
WordPress – CMS. Proceed the information you fill in on my website (like name, e-mail address, IP adres for reactions on my articles). I am the only one who have access to this data and will never share them with third parties. Also they will not be used for anything else than accept or decline your reaction.
Brinkman IT – Webhosting and e-mail. Do you sent me an e-mail? I will only keep it until the question is fully answered or if the partnership is done.
Google Analytics – With this I analyse the behaviour of my visitors to make sure you will have the best experience. For this I signed a processing agreement with Google. I have anonymised the IP addresses of my visitors, so they cannot be viewed. The data that I gather can never be traced back to you personally. I also have turned off all options for sharing data with other Google services in the settings of Google Analytics. All this data is kept for 14 months and will then be deleted.

Affiliatelinks

Mijn website maakt gebruik van de diensten van Daisycon, Awin en Linkpizza om adverteerders via ‘performance based advertising’ te promoten. Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat een adverteerder alleen betaalt voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat.

Op mijn site kun je bij artikelen dan ook affiliatelinks en banners vinden. Door op deze links te klikken, wordt er een cookie geplaatst die aangeeft dat je van mijn site afkomstig bent. Koop je binnen de tijd dat deze cookie actief is iets via deze website, dan wordt dit teruggekoppeld naar mij en krijg ik een kleine commissie (dit kost jou nooit iets extra’s).
Linkpizza, Awin en Daisycon verzamelen geen persoonlijke gegevens van jou. De gegevens die je gebruikt voor het kopen van een product of dienst vallen onder het privacybeleid van de website van de verkoper/aanbieder.

On my website I use the services of Daisycon, Awin and Linkpizza to promote advertisers by ‘performance based advertising’. This is a fair form of advertising, because the advertisers only pay for a real and measurable results.

With this you will find affiliatelinks and banners on my website. By clicking on a link, a cookie is placed to let the company know that you came from my website. Do you purchase something within the cookie term, this will referred back to my website and I will earn a small commission (on NO extra costs for you). Linkpizza, Awin and Daisycon don’t gather any personal data of you. The data you use to make a purchase will be within the privacy policies of the website that offers the products or services.

Beveiliging van persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

I take the protection of your data seriously and take appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorised access, unwanted disclosure and unauthorised modification.